76635 - Όσο πιο βαθιά

Ν. Λυγερός

Όσο πιο βαθιά
αναλύουμε
το κυπριακό
τόσο καλύτερα
καταλαβαίνουμε
τα τεχνάσματα
της σοβιετικής
προπαγάνδας
που έκανε
ό,τι μπορούσε
για να μεγιστοποιήσει
το πρόβλημα.