76637 - Τα δεδομένα

Ν. Λυγερός

Τα δεδομένα
του κυπριακού
ζητήματος
πρέπει
πρώτα
να τα ξεπλύνεις
από τη σαβούρα
της προπαγάνδας
για να δεις
επιτέλους
την ουσία
του θέματος.