76639 - Δεν αρκεί

Ν. Λυγερός

Δεν αρκεί
να κοιτάζουμε
μόνο το παρόν
για να καταλάβουμε
τα δεδομένα
του κυπριακού,
το παρελθόν
είναι απαραίτητο
για να ετοιμάσουμε
το μέλλον
που χρειάζεται
στρατηγική.