76640 - Η γέφυρα

Ν. Λυγερός

Η γέφυρα
του Χρόνου
είναι
απαραίτητη
για να συνδέσουμε
το μέλλον
με το παρελθόν
για να δούμε
πιο αποτελεσματικά
τι πρέπει
να γίνει
για την απελευθέρωση.