76643 - Η πρώτη επαφή με την Ουγκάντα

Ν. Λυγερός

Η πρώτη επαφή με την Ουγκάντα
έγινε χάρη στη Μαθήτρια
που πήγε σε αποστολή.
Έτσι αντικρίσαμε
τους μικρούς ανθρώπους
του νηπιαγωγείου
και του δημοτικού
μαζί με τους καθηγητές τους
υπό την επίβλεψη
του πατέρα
κι είδαμε το θαύμα
της εκπαίδευσης.