76649 - Με το τσέλο

Ν. Λυγερός

Με το τσέλο
δεν υπάρχει
επαφή
αλλά μόνο
σχέση ή δεσμός
γιατί το παίξιμο
προκαλεί
την ουσία
που θέλει
ν’ απελευθερωθεί
για ν’ αγγίξει
ελεύθερα
το σώμα.