76652 - Η ομορφιά του γυμνού

Ν. Λυγερός

Η ομορφιά του γυμνού
είναι φυσιολογική
κι αν έχεις ενδοιασμούς
όταν βλέπεις άγαλμα
είναι μόνο λόγω
της κοινωνίας
κι όχι της Ανθρωπότητας
διότι ποτέ στην ιστορία της
δεν απαγόρευσε
την ομορφιά της αλήθειας
μέσω του γυμνού
στη γλυπτική
και στη ζωγραφική.