76655 - Είναι όμορφο

Ν. Λυγερός

Είναι όμορφο
να ζητάς
την παρουσία
της ουσίας
εντός του έργου
αφού είναι
η ολοκλήρωση
της κίνησης
που γίνεται
πράξη
αρμονίας.