76658 - Με την απόφαση της Ρωσίας

Ν. Λυγερός

Με την απόφαση της Ρωσίας
να υπάρχει απευθείας πτήση
Μόσχα Κατεχόμενα
θα δυσκολευτούν
όσοι πιστεύουν ακόμα
στον μύθο του ξανθού γένους
να βρουν μια δικαιολογία
για αυτή τη νέα βαρβαρότητα
ενάντια στη δημοκρατία
της Κύπρου.