76661 - Οι αναφορές

Ν. Λυγερός

Οι αναφορές
του παρελθόντος
επιβεβαιώνουν
με τον δικό τους τρόπο
τα γεγονότα
που εξελίσσονται
τώρα
και γι’ αυτό
είναι τόσο σημαντικό
να τις έχεις
μελετήσει
σε βάθος.