76662 - Μικρές μπρούτζινες ερωτήσεις

Ν. Λυγερός

Μικρή Μαθήτρια: Δάσκαλε!
Δάσκαλος: Πες μου…
Μικρή Μαθήτρια: Είδα το μπρούτζινο άγαλμα.
Δάσκαλος: Ωραία.
Μικρή Μαθήτρια: Θέλω να σας κάνω ερωτήσεις…
Δάσκαλος: Ελεύθερα.
Μικρή Μαθήτρια: Γιατί είναι μπρούτζινο;
Δάσκαλος: Διότι ακολουθήσαμε μια μεγάλη παράδοση της Ανθρωπότητας που αγαπά αυτό το κράμα.
Μικρή Μαθήτρια: Γιατί είναι μισό;
Δάσκαλος: Είναι αντρικό που πάει με γυναικείο.
Μικρή Μαθήτρια: Δηλαδή θα είναι και το άλλο άγαλμα μισό!
Δάσκαλος: Ακριβώς για να ζουν μαζί σαν δύο χέρια.
Μικρή Μαθήτρια: Σαν τη σπουδή με γύψο.
Δάσκαλος: Τέλεια αναλογία!
Μικρή Μαθήτρια: Και γιατί έχει αυτή τη στάση;
Δάσκαλος: Επειδή είναι σύμβολο σταθερότητας που θα υποδεχτεί το σύμβολο δυναμικής.
Μικρή Μαθήτρια: Δηλαδή τη γυναίκα.
Δάσκαλος: Σωστά.
Μικρή Μαθήτρια: Και θα μπορώ να το αγγίξω;
Δάσκαλος: Όσο θες.