76679 - Στην πίστη

Ν. Λυγερός

Στην πίστη
δεν χρειάζεσαι
μόνο γνώσεις
αλλά και Διδασκαλία
συν να τηρείς
αυτά που πιστεύεις
δεν είναι μόνο
το ιερό
χωρίς κατανόηση
αλλά πολυκυκλικότητα
με βαθύτητα.