76680 - Η Χριστολογική προσέγγιση

Ν. Λυγερός

Η Χριστολογική προσέγγιση
του Ιωάννη
θεμελιώνει
πιο βαθιά
την πίστη
γιατί βλέπει
την ουσία του έργου
κι όχι μόνο τη ζωή
ακόμα
κι αν είναι
προΰπαρξη
λόγω φωτός.