76682 - Μην προσπαθείς

Ν. Λυγερός

Μην προσπαθείς
να κάνεις
τον αθώο
όταν βάζεις
τους άλλους
να κάνουν
τις αμαρτίες σου
για να μην φανεί
ποιος είναι
ο υπεύθυνος
της πράξης.