76689 - Η μελέτη του 1964

Ν. Λυγερός

Η μελέτη του 1964
δείχνει τάσεις
που υπήρχαν
πολύ πριν το 1974
και προβλήματα
που είχαν αρχίσει
να μεγεθύνονται
λόγω επιμονής
και παράξενων
απαιτήσεων
και συμβιβασμών.