76690 - Ήδη από το 1964

Ν. Λυγερός

Ήδη από το 1964
ο Λευκός Οίκος
έβλεπε προβλήματα
που λειτουργούσαν
καταλυτικά
για να υπάρξει
πολεμικό
πλαίσιο
ενώ έπρεπε
να αποφευχθεί
λόγω
του Ψυχρού Πολέμου.