76707 - Οι πτήσεις της Ρωσίας

Ν. Λυγερός

Οι πτήσεις της Ρωσίας
δηλώνονται
χωρίς επιστροφή
γιατί οι νέοι
δεν θέλουν
να αναγκαστούν
να πάνε
στο μέτωπο
σε μια εισβολή
που δεν έχει
κανένα νόημα.