76710 - Είναι καλό

Ν. Λυγερός

Είναι καλό
να βλέπουμε
κατάματα
τη μεγάλη εικόνα
όσον αφορά
στη Ρωσία
γιατί είναι πλέον
ξεκάθαρο
ότι έχει χάσει
τον έλεγχο
της κατάστασης.