76712 - Ο πράσινος πίνακας

Ν. Λυγερός

Ο πράσινος πίνακας
γέμισε με τύπους
μαθηματικούς
χάρη στον συντονισμό
των Δασκάλων
και στην υποστήριξη
της Μαθήτριας
που έπλασε
τον σύνδεσμο
για να χαρούν
οι μικροί μαθητές.