76713 - Παλεύουμε μαζί

Ν. Λυγερός

Παλεύουμε μαζί
σε μεγάλες αποστάσεις
γιατί λειτουργούμε
τοποστρατηγικά
έτσι μπορούμε
να είμαστε μαζί
ακόμα και με την Ουγκάντα
όταν υπάρχει ανάγκη
για τους μικρούς ανθρώπους
να μάθουν την ομορφιά
των μαθηματικών
για να βοηθήσουν
τη χώρα τους.