76714 - Με τη βοήθεια

Ν. Λυγερός

Με τη βοήθεια
των μαθηματικών
ανοίγουν οι ορίζοντες
ακόμα και στην Ουγκάντα
γιατί υπάρχει δίψα
για γνώση
που αποτελεί
υποστήριξη
για την εξέλιξη
του Έθνους.