76715 - Ο πανικός της Ρωσίας

Ν. Λυγερός

Ο πανικός της Ρωσίας
έφτασε έως το επίπεδο
να απαγορεύσει
τις πτήσεις στους άντρες
για να μη φύγουν
από τη Ρωσία
και ξεφύγουν
από τη μερική
επιστράτευση.
Όμως τώρα
θα υπάρξουν τριβές
εντός Ρωσίας.