76720 - Όταν αγαπάς

Ν. Λυγερός

Όταν αγαπάς
την Ανθρωπότητα
δεν μπορείς
να στέκεσαι
στα προβλήματα
μόνο μιας χώρας
και να αδιαφορείς
με όλα τα άλλα
κατά συνέπεια
η συμμετοχή σου
στις επιλύσεις τους
είναι απαραίτητη.