76736 - Ετοιμάστηκε η παραγγελία

Ν. Λυγερός

Ετοιμάστηκε η παραγγελία
με τη βραδύτητα
της νύχτας
για ν’ ακολουθήσει
η ημέρα
γεμάτη
με την ουσία
του ήλιου
που έλαμπε
παντού
για την απελευθέρωση
της ζωής.