76739 - Το έργο

Ν. Λυγερός

Το έργο
δεν σταματά
τη νύχτα
γιατί υπάρχει
ανάγκη
σε άλλη
περιοχή
του κόσμου
όπου εκεί
αρχίζει
η νέα ημέρα.
Αυτή είναι
η Ανθρωπότητα.