76742 - Ο Χριστιανισμός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστιανισμός
αγαπάει
την Ανθρωπότητα
και γι’ αυτό
δεν σταματά
στην οικογένεια
ούτε στην κοινωνία
ενώ οι χούντες
εκμεταλλεύονται
και τα δύο
για να χτυπήσουν
την Ανθρωπότητα.