76743 - Στον Χριστιανισμό

Ν. Λυγερός

Στον Χριστιανισμό
δεν είναι η προδοσία
το πρόβλημα
αλλά η απουσία
της αναζήτησης
της συγχώρεσης
μέσω της μετάνοιας
και αυτό
φαίνεται
ξεκάθαρα
με τον Παύλο
και τον Πέτρο
σε σχέση
με τον Ιούδα.