76744 - Η ανθρωπιά

Ν. Λυγερός

Η ανθρωπιά
είναι έκφραση
της Ανθρωπότητας
μέσω του ανθρώπου
και μοιάζει
με τους καρπούς
του δέντρου
που προέρχονται
από την ενέργεια
του ήλιου
που δεν σταματά
να προσφέρει.