76745 - Η οντολογία

Ν. Λυγερός

Η οντολογία
του Δασκάλου
είναι μόνο
τελεολογία
γιατί υπάρχει
ανάγκη
από την ίδια
την Ανθρωπότητα
και τίποτα
λιγότερο
έτσι είναι
το καθήκον του
να προσφέρει.