76759 - Προχωράμε

Ν. Λυγερός

Προχωράμε
μαζί
πάνω
στο φωτεινό
μονοπάτι
γιατί πιστεύουμε
και διαβάζουμε
προσεχτικά
τις θεμελιακές
επιστολές
της αρχής.