76760 - Καινούργιες αναζητήσεις

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Δεν ήξερα πόσο βαθιά είναι η ελευθερία…
Δάσκαλος: Έχει εκ φύσης βαθύτητα.
Μαθήτρια: Αλλά δεν το είχα φανταστεί.
Δάσκαλος: Επειδή τη βλέπεις σε αντιπαράθεση με τη σκλαβοσύνη.
Μαθήτρια: Ενώ δεν είναι μόνο αυτό!
Δάσκαλος: Όχι, δεν είναι. Είναι απέραντες οι επιλογές.
Μαθήτρια: Νόμιζα ότι όλα είναι καθορισμένα.
Δάσκαλος: Εμείς δημιουργούμε το πεπρωμένο μας με τις πράξεις μας.
Μαθήτρια: Αυτό βλέπω τώρα… Επιτέλους!
Δάσκαλος: Η ελευθερία επιτρέπει νέες ανακαλύψεις.
Μαθήτρια: Και νέες αναζητήσεις.
Δάσκαλος: Σκέφτηκες κάτι;
Μαθήτρια: Δεν ξέρω ακόμα.
Δάσκαλος: Άρα το σκέφτεσαι.
Μαθήτρια: Βλέπω περισσότερα από τη μεγάλη εικόνα κι αντιλαμβάνομαι ότι μεγάλωσε ο κόσμος.
Δάσκαλος: Έχει περισσότερο φως τώρα.
Μαθήτρια: Και βλέπω την ουσία του έργου.