76762 - Άλλο άνοιγμα

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Τώρα είδα ότι το αίνιγμα αποτελεί νέο άνοιγμα.
Δάσκαλος: Είναι η χαρά της ανακάλυψης.
Μαθήτρια: Αυτό ζω με την επίλυση. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μόνο μια κίνηση.
Δάσκαλος: Και βλέπεις πια την πράξη.
Μαθήτρια: Έμπρακτα και δυναμικά.
Δάσκαλος: Δημιουργούμε μαζί τη συνέχεια.
Μαθήτρια: Είναι διπλή επιλογή;
Δάσκαλος: Πάντα αφού λειτουργεί με τη θέληση.
Μαθήτρια: Ελευθερία και θέληση.
Δάσκαλος: Ομορφιά και αλήθεια.
Μαθήτρια: Δεν είχα σκεφτεί ότι η θέληση συνδυάζεται με την ελευθερία.
Δάσκαλος: Τώρα το βλέπεις.
Μαθήτρια: Είναι αξιοποίηση πηγής.
Δάσκαλος: Επειδή αυτή είναι φτιαγμένη για να προσφέρει.
Μαθήτρια: Βλέπω την τεράστια προσφορά.
Δάσκαλος: Και τη βαθιά αγάπη.
Μαθήτρια: Το ιερό σπαθί δεν είναι μόνο κείμενο, έχει και ουσία.
Δάσκαλος: Αυτό είναι το πρέπον.
Μαθήτρια: Και γι’ αυτό χαίρομαι τόσο πολύ.