76763 - Με τα στάδια

Ν. Λυγερός

Με τα στάδια
ανακαλύπτεις τη βαθύτητα
γιατί βλέπεις από την αρχή
τη μεγάλη εικόνα
που περιμένει την τεράστια προσφορά
που αρχίζει με τα πρώτα σχέδια
και τον νοητικό χάρτη
όπου θα υπάρχει το πεδίο
και οι δακτυλισμοί
πριν έρθει η απελευθέρωση
για να ζήσει η ουσία
χωρίς εμπόδια
πάντα συντονισμένη
κι επικεντρωμένη
στον πολύτιμο στόχο
που θέλει να πιει
κάθε σταγόνα
του γνήσιου
χωρίς κανένα ενδιάμεσο
αφού έχει πρόσβαση
στην ίδια την πηγή
για να ολοκληρωθεί
το έργο της επιλογής.