76770 - Στη Νέα Υόρκη

Ν. Λυγερός

Στη Νέα Υόρκη
ετοιμαζόμαστε
να πάμε
σε νέα αποστολή
ως ακολουθία
των προηγούμενων
στα Ηνωμένα Έθνη
λόγω ανάγκης
για τη συνέχεια
του αγώνα
της απελευθέρωσης
της πατρίδας
του ανέμου.