76777 - Τα δάκτυλα

Ν. Λυγερός

Τα δάκτυλα
του χεριού
πήραν
το καθένα
τη θέση τους
σαν να έπαιζαν
μία παρτιτούρα
για ορχήστρα
αλλά σε όλες
τις τέχνες
της Ανθρωπότητας.