76780 - Με το εικαστικό

Ν. Λυγερός

Με το εικαστικό
αντιλαμβάνεσαι
και το βάθος
της απασχόλησης
γιατί κάθε κίνηση
θέλει χρόνο
για να γίνει
πράξη
που αφήνει
ένα ίχνος
στον Χρόνο.