76781 - Το φρέσκο

Ν. Λυγερός

Το φρέσκο
στη ζωγραφική
είναι πολύτιμο
και σπάνιο
γιατί χρειάζεται
η ταχύτητα
της τέχνης
και η βραδύτητα
του έργου
να λειτουργούν
αρμονικά
λόγω συντονισμού.