76782 - Σπάνια

Ν. Λυγερός

Σπάνια
κοιτάς
με τόσες
λεπτομέρειες
πώς στεγνώνει
η ζωγραφική
αλλά τώρα
έμαθες
ότι είναι
θέμα ουσίας
κι έχει αποκτήσει
ειδικό ενδιαφέρον.