76879 - Αν συνειδητοποιούσες

Ν. Λυγερός

Αν συνειδητοποιούσες
ότι μας ρωτούν
ταυτόχρονα
για την Ιταλία,
για την Ελλάδα
και την Τουρκία,
για την Ουκρανία
και τη Ρωσία
κι απαντάμε
αποτελεσματικά
θα έβλεπες
την υψηλή
στρατηγική.