76946 - Όταν όλοι

Ν. Λυγερός

Όταν όλοι
προσπαθούν
να ξεφύγουν
από τη βαρβαρότητα
λόγω της κατάρρευσης του μετώπου
δημιουργείται
ένα σημείο συσσώρευσης
που αποτελεί ιδανικό στόχο
για αυτούς που θέλουν
να τους εξολοθρεύσουν
επειδή είναι όλοι
στην ίδια περιοχή.