76998 - Τα αρχεία του 1964

Ν. Λυγερός

Τα αρχεία του 1964
αποδεικνύουν
ότι στην Κύπρο
υπήρχε ήδη
μια τάση
ουδετερότητας
αλλά πάντα
ενάντια
στη Δύση
λόγω της ανάπτυξης
του κομμουνισμού.