77111 - Εντός της Ευρώπης

Ν. Λυγερός

Εντός της Ευρώπης
βλέπουμε ξεκάθαρα
ποιο είναι το μέτωπο
με ξεκάθαρο τρόπο
αλλά χρειαζόμαστε
και τη μεγάλη εικόνα
και είναι αυτή
που μας προσφέρει
η Αμερική
λόγω της Συμμαχίας
που έχει έδρα
τον Ατλαντικό.