77165 - Μικρόκοσμος και μακρόκοσμος της Νέας Υόρκης. 03/10/2022

Ν. Λυγερός

Εδώ στο Bryant Park κάτω από τη βροχή της Νέας Υόρκης βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της, δηλαδή τόσο το επίπεδο το ανθρώπινο όπου κυκλοφορούν χωρίς να προβληματίζονται για το τι γίνεται πιο ψηλά και ταυτόχρονα το επίπεδο των ουρανοξυστών που αυτοί βλέπουν μόνο το πάνω μέρος και εδώ έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα τακτικής και υψηλής στρατηγικής. Η βροχή λειτουργεί σαν συνδυαστικός κρίκος και συνδετικός κρίκος γιατί μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ενώσει αυτά τα δύο άκρα: τον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο και εδώ έχουμε αυτή την ευχαρίστηση να απολαμβάνουμε και τα δύο ταυτόχρονα χωρίς να είναι ένα δώρο της φύσης αλλά να είναι ένα δώρο στην Ανθρωπότητα από τη δημιουργικότητα των ανθρώπων για το τι μπορούν να παράγουν για να μείνει. Έτσι έχουμε και το πάρκο και τον ουρανοξύστη που μας επιτρέπει να δούμε το διττό επίπεδο της Ανθρωπότητας που μέσω της ανθρωπιάς αγγίζει και τον άνθρωπο και βέβαια το όλο της.