77166 - Νέος σούπερ γιγαντιαίος πρώτος αριθμός Lehmer – Ramanujan με 57.125 ψηφία. (με O. Rozier)

Ν. Λυγερός, O. Rozier

Στο πλαίσιο της έρευνάς μας στη θεωρία αριθμών, ανακαλύψαμε το 2011 τον  αριθμό   Lehmer – Ramanujan τ(199 4519-1) με 57.125 ψηφία. Ο Andreas Enge απέδειξε το 2022 ότι είναι  πρώτος αριθμός. Αυτή η απόδειξη αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ στον τομέα των πιστοποιήσεων πρώτων αριθμών μέσω της μεθόδου ελλειπτικών καμπυλών. Αυτός ο πρώτος αριθμός Lehmer – Ramanujan είναι σούπερ γιγαντιαίος, αφού έχει περισσότερα από 50.000 ψηφία.  Συνολικά έχουμε πια 69 πρώτους αριθμούς Lehmer – Ramanujan, πράγμα που αποδεικνύει επί του πρακτέου την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας μας για την ανακάλυψη μεγάλων πρώτων αριθμών που δεν έχουν την μορφή του Mersenne αυτό το βήμα είναι η υλοποίηση της θεωρητικής μας προσέγγισης.