77179 - Ο Ουκρανικός αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο Ουκρανικός αγώνας
δεν τελειώνει
με μία εισβολή
όσο ισχυρή
κι αν είναι
διότι η αντίσταση
του λαού
ποτέ δε σταματά
όταν πρόκειται
για το δίκαιο
της ιστορίας.