78252 - Οι τριβές

Ν. Λυγερός

Οι τριβές
εντός του στρατού
της Ρωσίας
μεγαλώνουν
όλο και περισσότερο
γιατί τα λάθη
της στρατηγικής
έχουν επιπτώσεις
στο επίπεδο
της στρατηγικής
και στο πεδίο
μάχης.