78265 - Οι διαπραγματεύσεις

Ν. Λυγερός

Οι διαπραγματεύσεις
δεν είναι ποτέ
εύκολες
αλλά η ουσία
πρέπει να είναι
ότι υπάρχει
πλαίσιο
διαπραγμάτευσης
όπου υπάρχει
δυνατότητα
εύρεσης
της ισορροπίας.