78275 - Το νέο αρχείο

Ν. Λυγερός

Το νέο αρχείο
έρχεται
να ενισχύσει
το άλλο
με τον εμπλουτισμό
των γεγονότων
που πολλοί ξέχασαν
επειδή καταφέραμε
να αποφύγουμε
την εισβολή
το 1964.