78276 - Όταν συνειδητοποίησες

Ν. Λυγερός

Όταν συνειδητοποίησες
την ακρίβεια
που έχουν
οι ρητίνες
κατάλαβες
ότι είναι
γνήσια κομμάτια
μνημοσύνης
που συνεχίζουν
με το πηγαίο
έργο.