78329 - Και στα δύσκολα

Ν. Λυγερός

Και στα δύσκολα
τα παραμύθια
είναι πολύτιμα
γιατί λένε
πάντα τα ίδια
με τον ίδιο τρόπο
σαν να ήταν
μαθητές
του Σωκράτη
που δεν επηρεάζει
η κοινωνία.